Fotovoltaické systémy

Investícia do fotovoltiky sa oplatí.

Fotovoltické panely vám dokážu vyrobiť elektrinu zo slnečného žiarenia a zároveň šetríte prírodu, pretože slnko je obnoviteľným zdrojom energie. Fotovoltika má rýchlu návratnosť už od 7 rokov, ak využívate Virtuálnu batériu. Taktiež je dobré vedieť, že fotovoltické panely majú životnosť 30 až 40 rokov.

Dotácie na fotovoltiku FVE pre domácnosti.
Teraz je ten správny čas.
Domácnosti môžu dostať príspevok na obnoviteľný zdroj energie až 4370 eur.
Pokračovanie projektu Zelená domácnostiam sa vracia a s ním možnosť čerpania dotácií na projekty fotovoltiky. Finančná podpora sa týka malých zariadení pre využívanie obnoviteľných zdrojov. Od 30. októbra 2023 môžu opäť domácnosti, a to vrátane Bratislavského kraja, požiadať o čerpanie prostriedkov na projekty fotovoltiky.
Ak máte záujem o získanie dotácie, neodkladajte to na neskôr.
Nechajte si vypracovať cenovú ponuku a získajte dotácie pre Vašu energetickú nezávislosť.