Infra podlahové vykurovanie.

Ako fungujú vykurovacie fólie MAXECO
Naše podlahové kúrenie funguje na princípe sálania. To je jeden z najprirodzenejších zdrojov tepla, pretože rovnakým procesom zahrieva nás a našu planétu slnko. Tepelná energia vysielaná z fólií vo forme elektromagnetického žiarenia prestupuje celým priestorom a po dopade na povrch rovnomerne zahrieva všetky objekty a nábytok v miestnosti (namiesto neefektívneho zahrievania vzduchu pri konvekčnom kúrení).

Vďaka tomu je podlahové vykurovanie pomocou uhlíkových fólií MAXECO výrazne príjemnejšie, efektívnejšie, rovnomernejšie a tiež zdravšie ako u bežných vykurovacích systémov.

Výhody vykurovacích systémov MAXECO
Jednoduchý princíp kúrenia
Vykurovacie pásy MAXECO odovzdávajú energiu hlavne IR žiarením - sálaním. Pri tomto fyzikálnom jave dopadá energia na predmet, ktorý je ohrievaný, okamžite, bez časového omeškania a so zanedbateľnými stratami. Dochádza k rýchlemu nábehu pocitu tepla a šetreniu spotreby energie.
Jednoduchý systém = dlhá životnosť
Vykurovacie pásy sa skladajú z uhlíka, striebra, medi a plastu. Veľmi jednoduché zloženie zaručuje minimálnu možnosť poruchy. Na rozdiel od niektorých iných vykurovacích technológií, ktoré sa skladajú z veľkého množstva súčiastok, kde hrozí porucha. Preto vám môžeme poskytnúť záruku až 50 rokov bez ďalších podmienok na vás.
Jednoduchá inštalácia
Montáž systému MAXECO je možné realizovať pri bežnom dome za 1-2 dni. Montáž je navyše veľmi čistá a bezprašná. Viac informácií o priebehu realizácie sa dozviete na kontaktoch stránky.
Jednoduché ovládanie
Kúrenie je možné ovládať pomocou termostatov, ktoré bežne dodávame s WiFi. V každej miestnosti je jeden termostat. V aplikácii môžete jednoducho ovládať každú izbu a kontrolovať tak spotrebu.
Jednoducho nízka spotreba
Vďaka využívaniu princípu sálania dosiahnete požadovaný tepelný komfort veľmi rýchlo a prirodzene. Energia tepla je odovzdávaná priamo predmetom a ľuďom nachádzajúcim sa v miestnosti. Tu je hlavný rozdiel medzi teplovodným kúrením a systémom MAXECO. Teplovodné kúrenie ohrieva ako prvý vzduch, ktoré ako tepelný izolant trvá ohriať dlhšie a až ohriaty vzduch odovzdáva tepelnú energiu ľuďom a predmetom v miestnosti. Spolu so správnym nastavením teploty a vzdialeným ovládaním teploty je systém MAXECO úspornejší ako ostatné technológie.

Záznamy neboli nájdené...