Dokážeme pomôcť každému, kto má: predajňu stavebnín, reštauráciu, kaderníctvo, autoservis, stavebnú firmu, hotel, potraviny, kaviareň, textil, poskytuje spotrebiteľom služby prevádzkuje internetový obchod / eshop a pod.

Pokuty štatistika 2022

Priemerná pokuta SOI - 1414 €

Podľa výročnej správy Slovenskej obchodnej inšpekcie za rok 2022 bola priemerná udelená pokuta vo výške 1414 €. A čo ďalšie orgány, ako finančná správa, veterina, hygiena, metrológia, životné prostredie a pod.?

Priemer inšpekcie práce - 2369 €

Národný inšpektorát práce vo výročnej správe za rok 2022 uviedol, že organizáciám vydal 2644 právoplatných pokút vo výške 6 265 990 eur, čo je po našom prepočte vyše 2369 € na jednu organizáciu.

Riešenie je tu – SIMULOVANÁ KONTROLA PRE PREVÁDZKY. Táto služba vám ponúka možnosť predbehnúť kontrolórov a odhaliť skryté nedostatky vo vašej prevádzke ešte predtým, ako prídu na kontrolu. Naše odborné tímy, ktoré majú skúsenosti s kontrolami z praxe, vám poskytnú podrobný pohľad na to, čo môže byť predmetom kontroly a ako má proces kontroly prebiehať. Simulovaná kontrola odhalí skryté nedostatky vo vašej prevádzke a poskytne vám konkrétne rady na ich odstránenie.SIMULOVANÁ KONTROLA PRE

PREVÁDZKY zahŕňa vizuálne zhodnotenie a oboznámenie s najčastejšími nedostatkami, spoločné prechádzanie celým nákupným procesom a dodanie potrebných dokumentov pre vašu prevádzku, presne podľa charakteru podnikania.  Naši klienti, ktorí využili naše služby, sa už nemusia obávať kontrol a pokút. Vďaka našim radám a odporúčaniam boli schopní zlepšiť svoje podnikanie a vyhnúť sa zbytočným problémom. 

 Nečakajte preto nepripravení na akúkoľvek kontrolu, ktorá by mohla ohroziť vaše podnikanie. Kontaktujte nás ešte dnes a zabezpečte si SIMULOVANÚ KONTROLU PRE PREVÁDZKY. Urobte prvý krok k väčšej istote a pripravenosti. Investujte do svojho podnikania a ušetrite tisíce eur na pokutách a problémoch.